June 11

Še o alternativni medicini (izkušnja)

Med nedavnim pisanjem o homeopatiji sem se spomnil na moje pravzaprav edino srečanje z alternativnimi zdravilci, pa četudi sem bil tudi v njem zgolj posredno udeležen. Epizoda si vsekakor zasluži opis, nemara se kdaj izkaže za koristno. Zasebnosti na ljubo so izpuščene nekatere subjektivne okoliščine: navajamo zgolj dejstva, glede njihove resničnost pa imate (vse, kar na spletu v resnici imam) mojo besedo. cybertron

Marija se je na priporočilo odločila obiskati terapevta z bioresonanco. Pregled poteka z uporabo posebne naprave, s katero zdravilec opravi detajlne meritve na roki: od različnih (latentnih) bolezni, flore na površini kože, do splošnega stanja telesa in “frekvence njegovega energetskega polja”. Zdravilec pojasni, da lahko z napravo ne samo izmeri, s kakšno energetsko frekvenco vibrira telo pacienta, ampak morebitne anomalije tudi pozdravi, spravi “nazaj v tečaje”. Je celo tako natančna, da lahko pravilno napove mobilnega operaterja, ki ga pacient uporablja, saj deluje na specifični frekvenci (tega sicer ni storil, niti ne poskušal; četudi dodajmo, da takšna predikcija tudi brez pripomočkov ne bi bila posebej izjemna, glede na to, da sta bila tedaj v Sloveniji le dva operaterja, pripadniki Marijine generacije pa še danes praviloma uporabljajo kvečjemu enega, ve se, katerega). Kljub temu, da je rezultat analize Marija prejela šele kasneje, po elektronski pošti, je terapevt že samem pregledu pravilno prepoznal dve potencialni težavi, za kateri je Marija že vedela. Četudi se je v tem pogledu izkazal, pa velja poudariti, da diagnoza nima nobene zveze z napravo, ki jo je uporabljal na pregledu (kot rečeno, izvidov tudi sam še ni videl), ampak kot kaže temelji na nekih drugih veščinah (mimogrede, obe težavi, ki ju je naštel, sta v resnici tipični za Marijino starostno skupino in mu jih je, kot sama priznava, morebiti celo omenila ali vsaj nanju namignila med razgovorom). A preden dokončno zavržemo možnost, da naprava vendarle deluje, omenimo še, da ima poleg opisanega še eno sposobnost: odčita lahko vrste in količino različnih mikroorganizmov, ki sobivajo na naši koži. Tudi te rezultate je Marija prejela kasneje po elektronski pošti, že na pregledu pa ji je zdravilec opisal in priporočil tudi nadaljnjo terapijo v primeru slabih izidov, ki so po njegovih besedah glede na opisane simptome pravzaprav pričakovani.

Analiza flore na koži je v resnici predvsem analiza prisotnosti kandid, roda gliv kvasovk, kateremu alternativna medicina posveča vedno več pozornosti in v njem vse pogosteje odkriva vzrok raznovrstnih bolezenskih stanj. Kandido opisuje kot nekaj, česar uradna medicina ne priznava in pred čemer si raje zatiska oči, četudi je lahko vzrok številnih nepojasnjenih in navidezno neozdravljivih tegob, med drugim migren, prebavnih težav, utrujenosti, težav s prostato, vnetij in slabega počutja nasploh ter celo impotenco. Kar sicer ne drži povsem: uradna medicina kandido dobro pozna in kot vzrok omenja v več kontekstih, ki pa so vsi po vrsti precej bolj manifestnega značaja in kažejo simptome, ki jih niti v najboljšem slučaju ne moremo opisati kot psihosomatske ali vsaj “nepojasnjene”.

Kakor koli že, stališče alternativne medicine je, da je prisotnost določenih vrst kandide v prevelikih količinah lahko vzrok številnih patoloških stanj in nihanj v organizmu (za razliko od uradne, ki trdi, da je prisotnost kandide razen v zares izjemnih in zelo očitnih slučajih nekaj povsem naravnega in neškodljivega ter da imamo bolj kot z porastom nenormalnega razraščanja kandide opravka z nenormalnim porastom strahu pred njo). Poznamo več sto različnih vrst kandide, od katerih je za približno 40 znano, da so lahko povzročiteljice infekcij. Kljub temu je dobrih 90% vseh težav povezanih z eno izmed 8 vrst kandide, če jih naštejemo: Candida albicans (85% primerov), Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida krusei, Candida guilliermondii, Candida lusitaniae in Candida kefyr.

Analiza, ki jo je prejela Marija po elektronski pošti sicer (kot rečeno, pričakovano) navaja kandido kot vzrok oziroma problem, a med 13 najdenimi vrstami ni nobene od zgoraj naštetih. Vse vrste kandid, ki jih je naprava zasledila, spadajo med nadvse redke: med njimi so celo takšne, ki jih je (tako literatura) najti samo v vrsti divjih jagod na Japonskem, v nekaterih redkih vrstah rib ipd. – v ničemer torej, kar bi lahko tudi po naključju kdajkoli zatavalo na Marijin jedilnik. Bodisi je napaka v napravi sami, bodisi poslani rezultati nimajo veze s pregledom in so bili pripravljeni po nekem drugem ključu –  očitno je, da so izvidi povsem arbitrarni in da o kakršni koli meritvi pravzaprav niti ne moremo govoriti. Na to nevarno namiguje tudi datum izpisa analize v nogi spodaj, ki kaže, da je nastala 7 let pred Marijinim pregledom. Bodisi je naprava tam samo za okras in učinek, bodisi je za okras in učinek zgolj diagnoza kandide (ki zadnja leta dobiva na omembah, popularnosti in posledično strahu), naslonjena na avtoriteto sofisticirane tehnologije, ki je sicer namenjena povsem drugim stvarem (frekvencam nemara), da bi tako iztisnili še nekaj dodatnih evrov iz prestrašene Marije.

Če torej ne meri prisotnosti kandide, kaj torej sploh počne; in za kakšno napravo pravzaprav gre? Na lastne oči je nisem videl, po kratki raziskavi pa smo jo prepoznali kot CyberTrone. Gre vsekakor za spoštovanja vredno tehnološko čudo: CyberTrone odčita ultra-fine vibracije energetskega polja ter pozdravi morebitne motnje z oddajanjem nasprotnih vibracij; kot pravi opis, pa naprava anomalij niti ne “zdravi” v pravem pomenu besede, temveč zgolj stimulira naravne regenerativne procese, kjer je to potrebno. Kot zatrjuje kar sam proizvajalec, obljube niso tako lažno skromne po lastni želji, temveč so jih bili prisijeni omiliti zavoljo določenih “medico-legal” razlogov; med katere bržkone spada tudi razsodba o umiku vseh oglasov in neresničnih trditev o napravi v Avstraliji, ki ugotavlja, da prozvajalec AussiMedprovided no evidence at all in support of the claims made about the advertised product. The Panel was satisfied that the advertisement contained a very large number of claims that had not been verified, were likely to arouse unwarranted and unrealistic expectations, and were misleading….These included all of the claims that the advertised device had therapeutic benefits, benefits for the immune system, could be used to treat, manage, or prevent diseases or disorders, or could diagnose ailments, conditions, or aspects of an individual’s health.”

2010-06-024 Cybertrone
Oglas iz časa pred “medico-legal” težavami

V resnici je občudovanja vredno, kako spretno se zna alternativna medicina nasloniti na diskurz sodobne znanosti: četudi to, kar počne, z njo nima prav nobene zveze. “Znanost je v zadnjih desetletjih na področju biokibernetike močno napredovala,” zatrjuje spletna stran našega zdravilca. Ker je metoda alternativne medicine v temelju transferna ter kot taka odvisna od legitimacije, zaupanja, in ker (splošnemu nezadovoljstvu nad zdravstvenim sistemom in uradno medicino navkljub) vse manj ljudi verjame v golo magijo, je bil nenaden obrat k tradicionalnemu sovražniku pravzaprav neizbežen. Kar je resda svojevrsten poklon uspehu znanstvene metode: “imitation is” – nenazadnje – “the sincerest form of flattery”: vseeno pa diskurz, ki utemeljuje zmožnosti CyberTrona, precej bolj spominja na parodijo znanstvenega. Tehnične specifikacije so polne popolnih nesmislov (“Scalar technology”) in pseudoznanstvenih trditev (“Quantum Response Technology”), ki imajo s sodobnimi znanstvenimi izsledki skupnega zgolj to, da se nanje sklicujejo. Tehnologija, na kateri naj bi naprava temeljila, ne obstaja, je čisti in popoln nesmisel. Varno lahko torej rečemo, da CyberTrone v resnici ne počne ničesar. Je sam sebi namen. Četudi zgolj “stimulira naravne regenerativne procese”, tega ne počne z ničemer drugim kot izključno s svojo prisotnostjo. Ne deluje, zgolj je. In je zgolj placebo, signal (ali izgovor, če hočete) organizmu pacienta, da je skrajni čas, da se pozdravi.

Marija je po premisleku signal vzela drugače – kot skrajni čas in izgovor, da pride k zdravi pameti in zdravilca pošlje po svoji poti. Kakšen nauk boste od epizode odnesli sami, pa prepuščam vaši presoji. Če ste še vedno mnenja, da tudi vaše frekvenve potrebujejo homologizacijo, imate najverjetneje prav in vam priporočam obisk Holističnega centra Vita Nova.


Tags: , , , , ,

Posted June 11, 2013 by Žiga in category "Beseda